Facturatie

In de categorie: Voor onze webshop klanten

Opbouw kortingen op jouw factuur
1) Kortingen op de lijn van het product
Heden wordt jouw kartonkorting toegekend op de lijn van het bestelde product en je getrouwheidskorting berekend onderaan uw factuur. Wij ontvingen hierover regelmatig opmerkingen en daarom passen wij de lay-out van onze facturen aan. Vanaf januari 2022 zullen beide kortingen op de lijn van het product staan. Wij kennen deze kortingen in cascade toe.

Zie op het voorbeeld de lay-out van de verbeterde opbouw van je factuur:

 • Kolom “Q%” is de kartonkorting, deze kennen wij u toe als u in volle handelseenheden bestelt.
 • Kolom “F%” is de getrouwheidskorting, deze korting kennen wij u toe op basis van uw gerealiseerd zakencijfer van het vorige jaar. De details van deze getrouwheidskorting vind je op de webshop
 • Deze 2 kortingen (“Q%” en “F%”) zijn niet geldig op nettoprijzen noch promoties!

2) Kortingen voor automatische orders via webshop en domiciliëring
Heden kennen wij deze 2 kortingen toe onderaan de factuur, echter niet op de nettoprijzen en de promoties. Deze blijven onderaan de factuur staan, maar vanaf januari 2022 kennen wij deze 2 kortingen ook toe op de nettoprijzen en de promoties.
Deze kortingen worden berekend op de nettobedragen van de artikels inclusief de reeds toegekende karton- en getrouwheidskorting.

Zie op het voorbeeld de lay-out van de verbeterde opbouw van je factuur:

 • Plaats waar deze 2 kortingen staan op de factuur
 • In kolom “P” vind je de nettoprijzen ‘”N” en de promoties “P” terug

3) Disconto
De korting voor contante betaling binnen de 5 dagen of “disconto” blijft onveranderd, deze werd reeds ook berekend op de nettoprijzen en de promoties. Deze disconto vind je onderaan op je factuur.

4) Samengevat een overzicht van de verschillende kolommen per artikel op de vernieuwde lay-out van je factuur
Van links naar rechts:

 • Artikel: de Hygiena artikelcode
 • Omschrijving: de omschrijving van het artikel
 • THT: Tenminste Houdbaar Tot datum van het artikel
 • Aantal: je aantal geleverde handelseenheden (karton, colli)
 • Aantal: je aantal geleverde stuks
 • V.P.: is de aanbevolen consumenten verkoopprijs per stuk
 • A.P.: is de tariefprijs van het artikel per stuk
 • P: de nettoprijzen en/of promoties
 • Q%: de kartonkorting
 • F%: de getrouwheidskorting
 • E%: eventueel extra toegekende kortingen. Deze bespreek je met uw vertegenwoordiger voor verjaardagen, opendeurdagen, extra uitstallingen, opname van nieuwe producten...
 • Netto: het nettobedrag dat aangerekend wordt voor het artikel, excl. de kortingen voor automatische orders via webshop en domiciliëring
 • BTW: het BTW % van het artikel

Wij hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Indien u extra verduidelijking wenst, aarzel dan niet onze customer service te contacteren via sales@hygiena.be of uw vertegenwoordiger.